Aktivitetsvenn

En venn for en person med demens

Vi trenger flere Aktivitetsvenner for personer med demens. Du gjennomgår et e-læringskurs på nettet og kommer til Frivilligsentralen for en oppfølgingssamtale. Ingen prøver eller eksamener, men for å bli aktivitetsvenn må du ha gått gjennom kurset. Mest pga at du trenger å vite litt om sykdommen og hvilke typer demens som finnes.

Det handler om å være en venn med en person med demens, gå på kafe, gå turer, oppleve ting sammen, prate, se i gamle album, i det hele tatt å lage gode stunder sammen ut i fra den dementes interesser.

Dette er et samarbeid med Nasjonalforeningen for folkehelsen.

2021 © Frosta frivillighetssentral